Microsoft Access

NL of UK versie *

Access voor beginners

Steeds meer werknemers hebben te maken met het opzetten en beheren van database bestanden. In deze cursus leert u omgaan met reeds bestaande databases waaraan u gegevens leert toevoegen en verwijderen en wijzigen. U leert vervolgens deze gegevens te sorteren en te indexeren. De functie zoeken is belangrijk en wordt uitgebreid behandeld. Primaire sleutel aanmaken en waarom dit gedaan wordt. Query's, criteria en totalen en het leggen van relaties tussen tabellen en daarmee weer query's maken.
Kennis van Windows en enige Office ervaring is een vereiste voor het volgen van de Access cursus.

Cursusduur is 16 uur.

Access voor gevorderden

Een database opzetten en met deze gegevens formulieren aanmaken met behulp van de wizard. U leert hoe u gegevens aan het formulier kunt toevoegen, sorteren en filteren. Daarna gaat u het ontwerp aanpassen met de werkset. U maakt opdrachtknoppen en keuzelijsten op het formulier zodat het formulier goed werkbaar wordt. Er wordt uitgelegd hoe u rapporten kunt ontwerpen en deze ontwerpen weer aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Tabelmaakquery's, toevoegquery's en verwijderquery's zijn belangrijke onderwerpen uit deze vervolgcursus.

Cursusduur is 12 uur.

Access combicursus

Als u al enige werkervaring heeft met Access zult u waarschijnlijk al verschillende functies uit de basiscursus kennen. Een combinatie van de basis- en de vervolgcursus is dan voor u een goede optie.

Cursusduur is 20 uur.

* voor UK versie + € 45.